Grafika użytkowa i druk

Grafika użytkowa i druku

Jest to jeden z działów grafiki artystycznej, a jak sama nazwa wskazuje służy ona celom użytkowym. Co znaczy, że związana jest z rynkiem komercyjnym i wydawniczym, aczkolwiek grafika użytkowa funkcjonuje praktycznie w każdej branży.

Grafika użytkowa obejmuje swoim zakresem m.in:

  • ilustracje,
  • plakaty,
  • grafiki w gazetach oraz magazynach,
  • banknoty, znaczki, liternictwo i druki okolicznościowe

Cechą wspólną każdej z powyższych rzeczy jest możliwość jej wielokrotnego powielenia. Co prawda grafika użytkowa powinna posiadać elementy wartości artystycznych, lecz nie zawsze tak jest.

Grafika do druku to np:

  • ulotki,
  • banery,
  • papier firmowy,
  • roll-upy,
  • inne

Przede wszystkim grafika użytkowa stworzona jest do tego, by ułatwić czytelnikowi przyswojenie i zapamiętanie jak najbardziej treściwego komunikatu. Jest to graficzna forma przekazania informacji, więc musi być ona czytelna i estetyczna. Ogromne znaczenie ma również technika i środki artystycznego wyrazu – kompozycja, kolorystyka, typografia.